Gå vidare till
Tekniska tjänster

Förlängd garanti

Skydda er investering

Fortsätt att värna om investeringen efter det att ettårsgarantin har löpt ut med vårt erbjudande om förlängd garanti.

Förlängd garanti erbjuds för produkter som är högst fem (5) år gamla och kan enbart köpas så länge produkten omfattas av innevarande garantiperiod och i kombination med avtal om förebyggande underhåll. 

Mer information om vad som gäller för just din produkt får du från det lokala Laerdal-kontoret.

Förlängd garanti omfattar:

Per year coverage for Laerdal branded, designed or produced products

Materials, manufacturing or workmanship issues

Return to Bench service only

Ingår inte:

Misuse, normal wear and tear, or accidental damage

Manikin accessories and 3rd Party items/products (i.e., batteries, cables, clothing, etc.)

Computers, monitors, and accessories

Non-Laerdal operating software

You must be logged in to submit the form.